Billeder fra turer til England

april 2000 marts 2002 september 2006 april 2007 maj 2007
september 2007 december 2007 februar 2008 april 2008 maj 2008
august 2008 september 2008 december 2008 april 2009 maj 2009
november 2009 februar 2010 maj 2010 oktober 2010 januar 2011
maj 2011 maj 2011
november 2012 maj 2013
april 2014 maj 2014
forår 2016    

 

Billeder fra Manchester United træf

Træf 2005 Træf 2007 Træf 2008 Træf 2009 Træf 2010 Træf 2010